29 kwietnia 2019 podpisano umowę na wykonanie projektu koncepcji programowej S17 pomiędzy Generalną Dyrekcj Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Lublinie a firmą Ivia S.A.