Informacja

Szanowni Państwo informujemy iż w ramach prac projektowych prowadzone są również prace polowe związane z rozpoznaniem geologicznym terenu przez który będzie przebiegała planowana droga ekspresowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą taką jak drogi poprzeczne, drogi dojazdowe itp. W związku z tym uprzejmie prosimy o umożliwienie prowadzenia robót i udostępnienie tych części Państwa nieruchomości na których przewidziane są prace geologiczne. Z naszej strony zapewniamy iż stan nieruchomości po wykonaniu niezbędnych prac będzie…

więcej

Spotkania informacyjne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie oraz Biuro Projektów „IVIA” zapraszają na spotkania informacyjne dotyczące przedstawienia sposobu dojazdu do pól i nieruchomości wzdłuż korytarza projektowanej drogi w związku z realizacją dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne” (KP, Część 2)

więcej