Analiza i prognoza ruchu.

Opracowania geodezyjno-kartograficzne w tym mapa do celów projektowych.

Opracowania geologiczne w tym

opinie geotechniczną,

dokumentacje badań podłoża gruntowego,

projekt robót geologicznych i hydrologicznych,

dokumentacje geologiczna i hydrogeologiczną wraz z wykonaniem badań terenowych.

Dokumentacja hydrologiczno-hydrauliczna wraz z analizą hydrologiczną.

Opracowania środowiskowe wraz z przygotowaniem Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i/lub Raportu o oddziaływaniu na środowisko.