Dokumenty Przetargowe obejmujący wykonanie m.in. Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) oraz innych niezbędnych dokumentów niezbędnych do ogłoszenia i przeprowadzenia procedury przetargowej.

Termin realizacji prac dla etapu III wynosi 29 miesięcy od momentu podpisania umowy.