od węzła „Zamość Wschód” („Hrubieszów”) do węzła „Zamość Południe” („Łabuńki”) wraz z węzłami tj. ~ km 65+800 ÷ ~km 78+000 (długość około 12,2 km); odcinek zlokalizowany jest w powiecie zamojskim na terenie gmin Zamość i Łabunie